036 - 54 64 535 info@siso.nl

Green Public Procurement (GPP) voor IT

GPP staat voor Green Public Procurement. De GPP-criteria zijn opgesteld door de EU. Ze hebben betrekking op overheidsopdrachten voor de aankoop van goederen, zoals bijvoorbeeld IT-hardware.

Deze EU-criteria voor groene overheidsopdrachten (GPP-criteria) zijn bedoeld om het voor overheidsinstanties gemakkelijker te maken goederen, diensten en werk in te kopen.
De criteria zijn zo opgesteld dat elke overheidsinstantie ze eenvoudig kan gebruiken door het op te nemen in hun aanbestedingsdocument.

De GPP-richtlijnen zijn opgesteld, omdat het milieu een steeds belangrijkere rol speelt bij aankoopprocessen. Met deze richtlijnen bevordert de EU het gebruik van groenere producten en diensten door de overheid.
Het idee hierachter is dat de huidige manier van productie en consumptie te veel schade toebrengt aan het milieu. De EU ziet risico’s voor de gezondheid en daarnaast toenemende schaarste van natuurlijke hulpbronnen. Om dit om te buigen, is GPP een bewezen en nuttig instrument.

EU GPP-criteria voor groene IT overheidsprojecten

De GPP-criteria gelden voor de volgende hardware:

  • Computers (vaste en draagbare devices, zoals desktop, thin clients, notebooks)
  • Beeldschermen (monitoren)
  • Tablets
  • Smartphones

Deze criteria voor devices hebben vooral betrekking op de milieueffecten tijdens de IT-levenscyclus, namelijk:

  • Verlenging van de levensduur van producten
  • Energieverbruik
  • Gevaarlijke stoffen
  • Beheer van afgedankte producten

Beoordeling van GPP:

kijk naar de totale IT-life-cycle

Bij een overheidsaanbesteding is het van belang verder te kijken dan alleen de aankoopprijs.
De totale IT-Levenscyclus kan een groot verschil maken. Een aanbesteding kan in eerste instantie duurder lijken, maar op de langere termijn meer besparingen geven.

Met de LCC tool (Life-Cycle Costing) worden investeringen, exploitatie, onderhoud en verwijderingskosten aan het einde van de levensduur beoordeeld. Evaluatie vindt plaats tijdens de hele levensduur cyclus van devices.

Bekijk totale IT-LifeCycle  >

IT-LifeCycle totaal - SiSo

Ontzorging in IT-aanbestedingen:
duurzaam en GPP-proof

SiSo heeft meer dan 30 jaar ervaring met grootschalige IT-projecten en op maat IT-oplossingen. Hierbij ondersteunt SiSo de volledige Lifecycle van uw medewerkerdevices. En ook nog eens op de meest duurzame manier. Vanuit ons streven naar 0% e-waste. Deze missie zit in onze genen en bestaat al zelfs langer dan de GPP-criteria.

Wij hebben veel ervaring met overheidsaanbestedingen en werken volgens de GPP-criteria.
Alles gericht op duurzame oplossingen tijdens de gehele levenscyclus van de devices. Dat levert uw organisatie gemak en tijdwinst.

Onze ervaring met het GPP-proces bij overheidsinstanties zorgt voor een complete ontzorging van uw IT- aanbesteding. Met de meest sustainable oplossingen. En GPP-proof.

Alles goed geregeld bij SiSo.
Neem contact met ons op voor meer informatie over SiSo GPP-Advies®.
Vrijblijvend advies >

SiSo en GPP

Voor overheidsaanbestedingen werken wij met de Europese GPP-criteria voor hardware. Van computers en beeldschermen tot aan tablets en smartphones tijdens de gehele levenscyclus van de devices.

SiSo vult de GPP milieucriteria als volgt in:

1. Verlenging van de levensduur van de devices:

Hierbij wordt allereerst gekeken naar de levensduur en duurzaamheid van de devices. Maar bijvoorbeeld ook naar de verwachte levensduur van oplaadbare batterijen en accu’s.

Met garantieverlenging kunnen devices langer worden ingezet. Dat heeft een direct positief effect op de productlevensduur. Reparatie van devices kunnen wij uitvoeren op locatie of in ons Servicecenter.
Met onze SWAP-service wordt een defect device direct omgeruild voor een nieuwe. Zo heeft uw medewerker direct een werkend IT-device om verder te werken. Dit geeft uw organisatie minimale downtime.

Naast onze garantieverlenging en SWAP-service verlengen wij de levensduur van devices door refurbishment. 

2. Energieverbruik

Hier wordt gekeken naar de energieprestaties van computers en monitoren. Allereerst is de energie-efficiency van het device zelf van belang. Ook een efficiënt dagelijks gebruik van het apparaat draagt bij aan verlaging van energieverbruik.

Door ons maatwerk-advies zorgen wij voor een aantoonbare verlaging van het energieverbruik. 

3. Beheer gevaarlijke stoffen

SiSo is gecertificeerd partner van WEEELABEX: Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence. Het is een initiatief van Europese inzamelsystemen waarbij elektronisch afval legaal verwerkt moet worden.
Door WEEELABEX wordt het minimale kwaliteitsniveau vastgelegd voor inzameling, opslag, transport, recycling en hergebruik van e-waste. Het systeem voorziet in controle op de naleving door onafhankelijke auditors. Er is een verplichte rapportage van de verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten.

E-waste mag alleen verwerkt worden door recyclingbedrijven die volgens WEEELABEX zijn gecertificeerd. Aangeboden en verwerkte hoeveelheden e-waste wordt geregistreerd bij het Nationaal WEEE Register. Recyclingbedrijven geven ook aan wat ze met de materialen doen.
SiSo is volledig gecertificeerd en rapporteert e-waste volgens downstream rapportages.

4. Beheer van afgedankte producten

Wij steven naar 0% e-waste. Als reparatie en herinzet devices echt niet mogelijk is, zorgen wij voor beheer en de herinzet van grondstoffen. Doel is het voorkomen van E-waste. Dit is aantoonbaar met downstream rapportages.

Maar…. SiSo gaat nog een stap verder in GPP denken en zorgt voor:

5. Herinzet van devices

In bijna alle gevallen is oude hardware (End-Of-Life) inzetbaar voor een tweede leven. In uw eigen organisatie of bij derden. Wij zorgen voor 100% veilige dataverwijdering, alles traceerbaar en gecertificeerd.

U kunt de oude hardware vervolgens schenken aan een goed doel, of de opbrengst ervan doneren.
Lees alle opties over IT doneren >

Allemaal digitaal SiSo

IT-oplossingen met GPP-aanpak

SiSo biedt met de GPP aanpak meer dan alleen het invullen van de gevraagde milieucriteria. Graag denken wij met overheidsinstanties mee over het implementeren van de totale IT-lifecycle.

Wij betrekken medewerkers vanaf de eerste stap bij het vervangingsproces. Onder andere door het inventariseren van wensen. Dat geeft een breed draagvlak. Zo komen we tot de meest duurzame en innovatieve oplossingen.

Bij een aanbestedingsproces is het van belang niet alleen te kijken naar de aanschaf van energiezuinige en nieuwe hardware. Maar ook op de herinzet van oude hardware. Dat kan namelijk veilig en volledig duurzaam. Zo wordt e-waste voorkomen.

SiSo heeft veel ervaring in duurzame IT-oplossingen. Wij hebben best practices binnen de overheid en kunnen u vrijblijvend adviseren in IT aanbestedingstrajecten.

Alles goed geregeld bij SiSo.
Neem vrijblijvend contact met ons over SiSo GPP-Advies®.

Ontdek ook SiSo GPP-Advies® !

Ontvang vrijblijvend advies van onze specialist.