036 - 54 64 535 info@siso.nl
IT-SiSo- label-en certificeringen 1

SiSo is volledig gecertificeerd

voorkom het gevaar van datalekken

Met de groei van hybride werken, groeit ook het aantal devices per medewerker. Elk device kan een drager zijn van gevoelige bedrijfsinformatie. Of het nu gaat om laptops, tablets, losse HDD’s, smartphones of een USB-stick. Bedrijfsinformatie en privacygevoelige data kunnen snel verspreid worden. Zo ontstaat de kans op datalekken.

Juist daarom is het belangrijk te werken met een volledig gecertificeerde IT-dienstverlener.

Het belang van de juiste certificeringen

Bij aanschaf, omruilen (swapping) en afvoeren van devices is het belangrijk te letten op de certificeringen van de IT-dienstverlener. Alleen zo weet u dat alle werkzaamheden rond uw IT-vraagstukken professioneel en veilig worden uitgevoerd.

SiSo staat garant voor kwaliteit en ontzorging. Onze IT-dienstverlening voldoet aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot kwaliteit, dataveiligheid, en duurzaamheid.

IT-SiSo- label-en certificeringen 2
Flexibel en op maat IT-behoeften SiSo

De SiSo certificeringen voor kwaliteit

Hoe weet u of u samenwerkt met een professioneel georganiseerd bedrijf?
ISO, NEN en DIN-normeringen kunnen daar iets over vertellen. SiSo is gecertificeerd voor:

ISO 9001: kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met het ISO 9001 certificaat tonen wij aan dat onze processen voldoen aan internationale normen en dat wij veel waarde hechten aan continue verbetering.

NIWO: kwaliteit in transport
De NIWO is sinds jaar en dag de vergunningverlener voor het wegtransport. NIWO is een afkorting voor Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie. De NIWO toetst iedere 5 jaar de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging.

Ontdek SiSo IT-LifeCycle Management >

De SiSo certificeringen voor dataveiligheid

U wilt zeker zijn dat uw IT-dienstverlener volgens de hoogste veiligheidsstandaarden werkt. Blancco en ISO zijn daarbij de norm.
SiSo is gecertificeerd voor:

BLANCCO: Gold partner verwijderingssoftware
SiSo werkt met de allernieuwste dataverwijderingssoftware van Blancco. Deze toonaangevende Data Wipe software wordt ook gebruikt door veiligheidsdiensten van overheden over de hele wereld. SiSo is zelfs GOLD-partner van Blancco voor dataverwijdering op onze eigen locatie.

BLANCCO: Silver Service Provider Partner
Naast de GOLD-partner certificering, is SiSo ook gecertificeerd voor dataverwijdering op locatie bij onze klanten. Dit betekent dat wij uw hardware volledig ‘schoon’ kunnen maken bij u in het bedrijf. Een extra veilig gevoel, omdat transport van datadragers dan niet nodig is.
Alles over dataverwijdering >

SiSo-certificeringen-veiligheid

ISO 27001: informatiebeveiliging
ISO 27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging. Deze norm helpt inzicht te krijgen in bedrijfsrisico’s en daarvoor geschikte maatregelen te nemen. Zo is data optimaal beschikbaar, veilig en kwalitatief op orde. Met deze certificering waarborgen wij de informatieveiligheid.

NEN 7510: voor de zorg
NEN 7510 is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Deze norm is afgeleid van de internationale norm ISO 27001.
Certificering van de NEN 7510 norm geeft aan dat een organisatie vertrouwelijk en integer omgaat met de patiëntgegevens. SiSo heeft -als IT-dienstverlener voor de zorg- de certificeringen ISO 27001 én NEN 7510.

BORG-klasse 4
Uw IT-apparatuur is bij ons verzekerd en wordt beveiligd opgeslagen volgens de BORG-klasse 4.

NEN 7510 en ISO 27001

De SiSo certificeringen voor duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid komen er steeds meer certificeringen. SiSo is al 30 jaar toonaangevend in circulaire-IT. Wij zijn gecertificeerd voor:

ISO 14001: Milieumanagement
Met het certificaat ISO 14001 tonen wij aan een modern milieumanagement systeem te hebben, waarbij wij streven naar continue verbetering in onze milieuprestaties. Zo blijven wij continu duurzaam en toekomstgericht bezig.

WEEELABEX: Gecertificeerd partner
WEEELABEX staat voor Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence. Het is een initiatief van Europese inzamelsystemen. Uitgangspunt is dat elektronisch afval legaal verwerkt moet worden. Alle verwerkers van e-waste en producenten van hardware werken vanaf 1 juli 2015 verplicht volgens de WEEELABEX-regels.

Door WEEELABEX wordt het minimale kwaliteitsniveau vastgelegd voor inzameling, opslag, transport, recycling en hergebruik van e-waste. Het systeem voorziet in controle op de naleving door onafhankelijke auditors. Rapportage volgt van de verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten.

E-waste mag alleen verwerkt worden door recyclingbedrijven die volgens WEEELABEX zijn gecertificeerd. Aangeboden en verwerkte hoeveelheden e-waste wordt geregistreerd bij het Nationaal WEEE Register. Recyclingbedrijven geven ook aan wat ze met de materialen doen.

CENELEC NEN-EN 50625 en NEN-EN 50614
SiSo voldoet aan beide normen. En daarmee aan de gestelde eisen voor de voorbereiding van hergebruik én verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
De Weeelabex certificering is volledig gebaseerd op de CENELEC NEN-EN 50625 en NEN-EN 50614 de relevante onderliggende normen en Technical Standards en is daarmee een bewijs van CENELEC Confirmity.
Deze Europese norm is bedoeld voor WEEE. De afkorting WEEE staat voor Waste Electrical and Electronic Equipment, oftewel AEEA: Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur.  Deze norm is van toepassing op de verwerking van AEEA totdat de einde-afvalstatus is bereikt, of totdat de AEEA is voorbereid voor hergebruik, gerecycled, teruggewonnen of verwijderd.

EcoVadis: Gold partner
EcoVadis richt zich op de verbetering van de globale productieketen. Met focus op milieu en op sociale betrokkenheid.
Dit geeft inzicht in de duurzaamheidsprestaties van leveranciers.
SiSo is gecertificeerd GOLD-partner binnen EcoVadis.

Ontdek meer over SiSo en duurzaamheid >

De SiSo certificeringen voor sociale betrokkenheid

‘Social Responsibility’ wordt terecht steeds belangrijker binnen het beleid van organisaties.

Hoogste score op Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
SiSo heeft de hoogste score (Trede 3) behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Daarmee behoort SiSo tot de top 10% van bedrijven in Nederland, als het aankomt op sociaal inclusief ondernemen. Zo krijgen meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt de kans op duurzaam en kwalitatief werk.
PSO is een wetenschappelijk onderbouwd meetsysteem, ontwikkeld door TNO. Dit onafhankelijke keurmerk meet volledig objectief de mate van sociaal ondernemen van een organisatie.

Daarmee is SiSo actief op het gebied van Social Return On Investment (SROI). Daarnaast zijn wij een erkend leer- en werkbedrijf.
Ontdek meer over SiSo en MVO >

Nog meer zekerheid door 30 jaar ervaring
SiSo is volledig gecertificeerd en heeft bovendien 30 jaar ervaring in klantgerichte IT-Oplossingen.

Wij ontzorgen in het gehele proces, met volledige klantfocus. U heeft geen andere partij nodig.
Alles in één hand en met één aanspreekpunt. Al onze activiteiten zijn gekoppeld aan een rapportagesysteem. Zo houdt u altijd volledig overzicht en controle. Een zeker gevoel.

SiSo is volledig ISO-gecertificeerd: ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001.

SiSo to zero

Ontdek ook de IT-Oplossingen van SiSo!

Ontvang vrijblijvend advies van onze specialist.