036 - 54 64 535 info@siso.nl
IT-Advies-en-oplossingen SiSo 1

IT-advies en oplossingen

IT-advies voor de werkplek wordt steeds belangrijker. Vooral op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en flexibiliteit bij hybride werken.
Met goed IT-advies kunt u de doelen van uw organisatie sneller bereiken. Een compleet advies gaat over de totale Life-Cycle van werkplek IT.
SiSo helpt met SiSo IT-AdviesTotaal®.

IT-advies is maatwerk

IT-advies is nooit een standaardoplossing. Elke organisatie werkt anders. Uw behoeften en wensen moeten vertaald worden in een goed functioneel en technisch ontwerp. Zo past de IT-werkplek straks perfect bij uw medewerkers. En helpt de doelen van uw organisatie sneller te bereiken.
Onze adviseurs zoeken op basis van behoeften van uw organisatie naar de slimste oplossing voor IT-werkplekinrichting.

Werkplekinrichting begint bij IT-advies

Vaak gaat IT-advies uitsluitend over de inrichting, implementatie en het beheer van werkplek inrichting. Echter, goed IT-advies over werkplek inrichting gaat uit van de hele IT-Lifecycle.

Dit omvat alle stadia van werkplek-inrichting:
Inventarisatie – Advies – Ontwerp – Projectmanagement – Aanschaf – Uitrol – Migratie – Support -Reparatie – Swap – Herinzet – Afvoer – Verkoop/ Donatie.

Door te denken vanuit de totale IT-lifecycle kunnen medewerkers efficiënt en flexibel werken. Bovendien kan de werkplek inrichting veilig, slim en duurzaam worden uitgevoerd.
SiSo is al meer dan 30 jaar toonaangevend in duurzame werkplekinrichting.
Meer over werkplekmigratie >

IT-Advies-en-oplossingen SiSo 2
Flexibel en op maat IT-behoeften SiSo

IT-advies over hybride werken groeit snel

Steeds vaker werken we op kantoor en thuis. De verwachting is dat hybride werken flink blijft groeien. Dat vraagt om een flexibele werkplek-inrichting. Maar ook om een professionele inrichting van vergaderen op afstand.

Hoe maak je online zakelijk overleg zo persoonlijk mogelijk? Hoe ben je goed verstaanbaar en zichtbaar? Welke devices helpen daarbij? SiSo IT-AdviesTotaal® geeft antwoord op deze vragen.
Wij zijn specialist in de inrichting van hybride werkplekken. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies.
Ontdek SiSo Thuiswerkplan >

 

Het belang van dataveiligheid bij IT-advies

Het belang van dataveiligheid groeit met de dag. Door mobiele devices bewegen gevoelige bedrijfsdata meer en meer buiten de muren van uw organisatie. Werken in de cloud is een veel gekozen oplossing. Zo kunnen medewerkers altijd en overal samenwerken.
Hoe zorgt u ervoor dat ‘zweefdata’ niet leiden tot datalekken? Hoe voldoet u aan de strenge regelgeving van de privacywetgeving? En wat betekent dat voor uw databeheer? Wat gebeurt er met de data op devices als ze worden afgevoerd?

Ook over vragen hierin helpt SiSo met SiSo IT-AdviesTotaal® .

IT-advies over de duurzame werkplek

Duurzaam gebruik van IT krijgt steeds vaker een centrale rol bij inrichting van de IT-werkplek. Een organisatie die werkt op een MVO-gerichte manier houdt hier rekening mee. In hardware zijn veel schaarse aardmetalen verwerkt.

Kiest uw organisatie voor nieuwe IT of voor refurbished? Welke medewerker krijgt welke devices ter beschikking. Hoe lang kan IT-hardware mee? Hoe richt u het afvoer proces in? Wil de organisatie de oude hardware doneren aan een goed doel? Duurzaamheid staat centraal in SiSo IT-AdviesTotaal®. Wij denken graag met u mee in het bereiken van uw MVO doelen op het gebied van IT-keuzes.
SiSo is al meer dan 30 jaar toonaangevend specialist in duurzame IT-oplossingen.

Advies over IT-werkplekmigratie

Het vernieuwen van IT-werkplekken voor de gehele organisatie vraagt om een gedegen projectaanpak. Daarbij is snelheid en veiligheid van groot belang. Zeker als het gecombineerd wordt met een verhuizing. Want onnodige uitval van arbeidstijd moet voorkomen worden.

Werkplekmigratie kan plaatsvinden op kantoor of thuis of gecombineerd in hybride werken.
SiSo heeft meer dan 30 jaar ervaring in het inrichten van werkplekken op kantoor en thuis bij uw medewerkers. Een belangrijk doel is dat u en uw medewerkers zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkplekmigratie. En snel kunnen doorwerken met de nieuwe hardware.
Ontdek SiSo WerkplekMigratie >

IT-Advies-en-oplossingen SiSo 3

Ontdek ook SiSo IT-AdviesTotaal® !

Ontvang vrijblijvend advies van onze specialist.