036 - 54 64 535 info@siso.nl

SiSo Nieuws

Nieuws, blogs en actuele berichten over SiSo en duurzame IT.

SiSo sterk in Sociaal Ondernemen!

SiSo heeft de hoogste score behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Hiermee behoort SiSo tot de top 10% van bedrijven in Nederland, als het aankomt op sociaal ondernemen. Zo krijgen meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt de kans op duurzaam en kwalitatief werk.

Sociaal ondernemen: iedereen krijgt een kans

Sociaal ondernemen gaat over ‘inclusiviteit’, het geven van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een werkgever die sociaal inclusief werkt, doet dat op een duurzame en kwalitatief goede manier.
SiSo vult dit allereerst in, door in de eigen organisatie werkplekken te creëren en die extra te ondersteunen met gerichte begeleiding. Daarnaast vragen wij onze leveranciers en opdrachtnemers om sociaal inclusief te werken.
Ook bij de inkoop van producten en diensten letten wij erop of leveranciers PSO-gericht werken.
Zo stimuleren wij de keten om sociaal te ondernemen. Door deze manier van werken krijgen steeds meer kwetsbare mensen een kans op een perfect passende baan en werkomgeving.

E-waste nieuws

Wat is de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)?

PSO is een wetenschappelijk onderbouwd meetsysteem, ontwikkeld door TNO. Dit onafhankelijke keurmerk meet volledig objectief de mate van sociaal ondernemen van een organisatie.

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het hoogst haalbare niveau is Trede 3. Een organisatie kan zich onafhankelijk laten auditen om vast te stellen op welke Trede het opereert. Dan wordt ook duidelijk waar er eventuele verbeterpunten zijn. Zo kun je als organisatie groeien naar een volgende Trede op de PSO-Prestatieladder. 

SiSo direct op hoogste Trede

Een onafhankelijke audit heeft aangetoond dat SiSo opereert op Trede 3, de hoogste score op de PSO-ladder. Daarmee behoort SiSo tot de 10% bedrijven in Nederland, die het meest sociaal ondernemen. Een score waar we trots op zijn!
Naast onze focus op duurzaamheid, staat sociaal ondernemen al vanaf het begin van ons bedrijf hoog in de prioriteiten. Het is hoe we al 30 jaar werken. SiSo biedt al vele jaren op een duurzame manier werkgelegenheid aan kwetsbare groepen in onze samenleving. De onafhankelijke audit laat zien dat we dit op een bovengemiddelde manier doen. Het PSO-keurmerk maakt dit nu objectief zichtbaar.

Het belang van sociaal ondernemen


Sociaal ondernemen wordt steeds belangrijker. Dat zie je terug in het toenemende belang van ‘Social Return’. Wat doe je als organisatie terug voor de maatschappij? Het vraagt erom dat je als bedrijf op een frisse en proactieve manier naar maatschappelijke vraagstukken kijkt en ernaar handelt.

SiSo is vanuit deze denkwijze betrokken bij meerdere initiatieven. Zoals ‘Allemaal Digitaal’. Een organisatie die inzet op sociale inclusie op het digitale vlak. In de steeds digitaler wordende wereld is het van belang dat iedereen digitaal verbonden blijft. SiSo is daarom actief betrokken bij dit platform. Het doel is om gebruikte laptops en tablets gratis te verstrekken aan kwetsbare groepen in de samenleving. Dat zijn vaak kinderen in kwetsbare posities, maar ook ouderen.
Meer over Allemaal Digitaal

Allemaal digitaal SiSo

Stichting DEAN is een ander sociaal initiatief waar SiSo actief bij betrokken is. DEAN (Digital Education Africa Network) ondersteunt scholen in Afrika met hardware en software voor gebruik in de klas. Daarbij worden ook de docenten getraind in het gebruik van de digitale leermiddelen. SiSo is hoofdpartner van DEAN en helpt de stichting met donaties uit de verkoopopbrengst van oude hardware. DEAN investeert deze opbrengst in onderwijsverbetering.
Meer over stichting DEAN >

stichting dean

Samenwerken met SiSo

‘Social Responsibility’ wordt terecht steeds belangrijker binnen het beleid van organisaties. Daarom zullen ze kritischer worden bij de selectie van samenwerkingspartners. Met dit landelijke PSO-kwaliteitskeurmerk van TNO laat SiSo zien waar het voor staat. Een mooie kans voor samenwerkende bedrijven om invulling te geven aan Social Return.

Ontdek alles over SiSo!

Ontvang vrijblijvend advies van onze specialist.