036 - 54 64 535 info@siso.nl
IT-SiSo- label-en certificeringen 1

SiSo is volledig gecertificeerd

voorkom het gevaar van datalekken

Met de groei van hybride werken, groeit ook het aantal devices per medewerker. Elk device kan een drager zijn van gevoelige bedrijfsinformatie. Of het nu gaat om laptops, tablets, losse HDD’s, smartphones of een USB-stick. Bedrijfsinformatie en privacygevoelige data kunnen snel verspreid worden. Zo ontstaat de kans op datalekken.

Juist daarom is het belangrijk te werken met een volledig gecertificeerde IT-dienstverlener.

Het belang van de juiste certificeringen

Bij aanschaf, omruilen (swapping) en afvoeren van devices is het belangrijk te letten op de certificeringen van de IT-dienstverlener. Alleen zo weet u dat alle werkzaamheden rond uw IT-vraagstukken professioneel en veilig worden uitgevoerd.

SiSo staat garant voor kwaliteit en ontzorging. Onze IT-dienstverlening voldoet aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, en duurzaamheid.

IT-SiSo- label-en certificeringen 2
Flexibel en op maat IT-behoeften SiSo

De SiSo certificeringen voor kwaliteit

Hoe weet u of u samenwerkt met een professioneel georganiseerd bedrijf?
ISO, NEN en DIN-normeringen kunnen daar iets over vertellen. SiSo is gecertificeerd voor:

ISO 9001: kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met het ISO 9001 certificaat tonen wij aan dat onze processen voldoen aan internationale normen en dat wij veel waarde hechten aan continue verbetering.

NEN: afspraken over diensten, werkwijze en producten
SiSo heeft het certificaat van NEN: de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. Hiermee tonen wij aan dat wij goede afspraken maken over kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid van onze producten en dienstverlening. Deze afspraken worden vastgelegd in normen en richtlijnen.

NIWO: kwaliteit in transport
De NIWO is sinds jaar en dag de vergunningverlener voor het wegtransport. NIWO is een afkorting voor Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie. De NIWO toetst iedere 5 jaar de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging.

Ontdek SiSo IT-LifeCycle Management >

De SiSo certificeringen voor veiligheid

U wilt zeker zijn dat uw IT-dienstverlener volgens de hoogste veiligheidsstandaarden werkt.
ISO en Blancco zijn daarbij de norm. SiSo is gecertificeerd voor:

ISO 27001: informatiebeveiliging
ISO 27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging. De norm helpt inzicht te krijgen in bedrijfsrisico’s en daarvoor geschikte maatregelen te nemen. Data is optimaal beschikbaar, veilig en kwalitatief op orde is. Met deze certificering waarborgen wij de informatieveiligheid.

BLANCCO: Gold partner verwijderingssoftware
SiSo werkt met de allernieuwste en toonaangevende dataverwijderings software van Blancco. Deze Data Wipe software wordt ook gebruikt door veiligheidsdiensten van overheden over de hele wereld. SiSo is zelfs GOLD-partner van Blancco voor dataverwijdering op onze eigen locatie.

BLANCCO: Silver Service Provider Partner
Naast de GOLD-partner certificering, is SiSo ook gecertificeerd voor dataverwijdering op locatie bij onze klanten. Dit betekent dat wij uw hardware volledig ‘schoon’ kunnen maken bij u in het bedrijf. Een extra veilig gevoel, omdat transport van datadragers dan niet nodig is.
Alles over dataverwijdering >

BORG-klasse 4
Uw IT-apparatuur is bij ons verzekerd en wordt beveiligd opgeslagen volgens de BORG-klasse 4.

De SiSo certificeringen voor duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid komen er steeds meer certificeringen. SiSo is al 30 jaar toonaangevend in circulaire-IT. Wij zijn gecertificeerd voor:

ISO 14001: Milieumanagement
Met het certificaat ISO 14001 tonen wij aan een modern milieumanagement systeem te hebben, waarbij wij streven naar continue verbetering in onze milieuprestaties. Zo blijven wij continu duurzaam en toekomstgericht bezig.

WEEELABEX: Gecertificeerd partner
WEEELABEX staat voor Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence. Het is een initiatief van Europese inzamelsystemen. Uitgangspunt is dat elektronisch afval legaal verwerkt moet worden. Alle verwerkers van e-waste en producenten van hardware werken vanaf 1 juli 2015 verplicht volgens de WEEELABEX-regels.

Door WEEELABEX wordt het minimale kwaliteitsniveau vastgelegd voor inzameling, opslag, transport, recycling en hergebruik van e-waste. Het systeem voorziet in controle op de naleving door onafhankelijke auditors. Rapportage volgt van de verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten.

E-waste mag alleen verwerkt worden door recyclingbedrijven die volgens WEEELABEX zijn gecertificeerd. Aangeboden en verwerkte hoeveelheden e-waste wordt geregistreerd bij het Nationaal WEEE Register. Recyclingbedrijven geven ook aan wat ze met de materialen doen.

CENELEC NEN-EN 50625
De Weeelabex certificering is volledig gebaseerd op de CENELEC NEN-EN 50625 en de relevante onderliggende normen en Technical Standards en daarmee een bewijs van CENELEC Confirmity.
Deze Europese norm is bedoeld voor WEEE. De afkorting WEEE staat voor Waste Electrical and Electronic Equipment, oftewel AEEA: Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur.  Deze norm is van toepassing op de verwerking van AEEA totdat de einde-afvalstatus is bereikt, of totdat de AEEA is voorbereid voor hergebruik, gerecycled, teruggewonnen of verwijderd.

EcoVadis: Silver partner
EcoVadis richt zich op de verbetering van de globale productieketen. Met focus op milieu en op sociale betrokkenheid. Hierdoor hebben wij inzicht in de duurzaamheids-prestaties van onze leveranciers. SiSo is gecertificeerd SILVER-partner binnen EcoVadis.

Ontdek meer over SiSo en duurzaamheid >

De SiSo certificeringen voor sociale betrokkenheid

‘Social Responsibility’ wordt terecht steeds belangrijker binnen het beleid van organisaties.
Dan is het goed te weten dat SiSo medewerkers in dienst heeft met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarmee is SiSo actief op het gebied van Social Return On Investment (SROI). Daarnaast zijn wij een erkend leer- en werkbedrijf.
Ontdek meer over SiSo en MVO >

Nog meer zekerheid door 30 jaar ervaring
SiSo is volledig gecertificeerd en heeft bovendien 30 jaar ervaring in klantgerichte IT-Oplossingen.

Wij ontzorgen in het gehele proces, met volledige klantfocus. U heeft geen andere partij nodig.
Alles in één hand en met één aanspreekpunt. Al onze activiteiten zijn gekoppeld aan een rapportagesysteem. Zo houdt u altijd volledig overzicht en controle. Een zeker gevoel.

SiSo is volledig ISO-gecertificeerd: ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001.

SiSo to zero

Ontdek ook de IT-oplossingen van SiSo!

Ontvang vrijblijvend advies van onze specialist.

1 + 11 =