Circulaire Economie

In de afgelopen 4 jaar heeft SiSo in samenwerking met RoyalHaskoningDHV en TU Delft gewerkt aan een circulair model voor ICT gerelateerde hardware.

Middels een gegunde Europese subsidie is er een datamodel ontwikkeld dat de basis is voor ons circulaire model.

Dit model onder de naam “Recover-e” heeft o.a. geresulteerd in een nauwe samenwerking met de Rijksoverheid waarbij SiSo april dit jaar gastspreker was voor het internationale Circulaire Procurement congres met de Nederlandse overheid als gastheer.

“Circulair model voor ICT gerelateerde hardware”

Recover-e

Met het Recover-E® Programma, een initiatief van SiSo in samenwerking met Royal HaskoningDHV, is een nieuwe manier van ketensturing gerealiseerd. De voor dit systeem opgerichte stichting Recover-E® streeft naar een circulaire economie voor ICT Hardware. Hiermee wordt de zakelijke gebruiker of consument centraal gesteld, een systeem waarmee er gezamenlijk meer gedaan kan worden dan alleen betalen van verwijderingsbijdragen en het inleveren van hardware. In dit systeem wordt alle informatie bij elkaar gebracht om stromen te kunnen volgen, te kunnen sturen en deze informatie uit te wisselen.

Informatie aanvragen

PC Donatie

Samen met stichting Digital Education Africa Network (DEAN) zetten we ons sinds 2006 in voor het verbeteren van onderwijs in Afrika. We vragen organisaties bij te dragen door via www.pc-donatie.nl afgeschreven hardware te doneren. Deze hardware levert geld op dat wordt geïnvesteerd in digitaal onderwijs in Afrika.

DEAN ondersteunt scholen met digitale lesmiddelen, onderwijsmateriaal en uitgebreide trainingen voor de docenten. Sinds 2003 heeft DEAN op deze wijze bijgedragen aan beter onderwijs voor 450.000 kinderen in West- en Oost-Afrika. De doelstelling is om eind 2018 600.000 kinderen te bereiken. U kunt daarbij helpen door uw afgeschreven hardware te doneren.

Informatie aanvragen

2nd user programma’s

Wist u dat uw ICT-apparatuur nog enige waarde heeft nadat deze voor uw organisatie overtollig is geworden? Het kan ofwel worden hergebruikt om andere mensen en organisaties te laten profiteren, of in plaats daarvan kunnen de materialen in de apparatuur worden gerecycleerd. Zodra een product end of life is eindigt deze in een lineaire economie in Afrika, op de vuilnisbelt of verbrandingsoven. SiSo werkt nauw samen met het Recover-E® programma (www.recover-e.nl) welke een 100% circulaire economie middels een 2nd user programma ondersteunt.

Informatie aanvragen

Recycling

Vaak verdwijnt verouderde apparatuur in ‘grijze stromen’, zoals ongecontroleerde en levensbedreigende “recycling” waar veelal kinderen bij betrokken zijn. De effectiviteit van het terugwinnen van materialen is in deze processen ook zeer gering. Vanuit deze visie is SiSo in nauwe samenwerking met de toonaangevende organisatie Royal Haskoning DHV het Recover-E Program gestart voor duurzaam hergebruik en recycling van afgeschreven ICT-appratuur. U kunt bij uw vervangingsprocessen vanuit duurzaamheid kiezen voor een maatschappelijk doel en afgeschreven hardware doneren aan derdewereldlanden via onze PC Donatie projecten.

Informatie aanvragen

Sustainable Reporting

De door SiSo ontwikkelde Track & Trace App “Logit” is de basis voor het vastleggen van een gesloten kringloop van elektronica zoals laptops, computers en telefoons. Een gecontroleerde gesloten kringloop houdt in dat de apparaten zo lang mogelijk worden hergebruikt en daarna netjes worden gerecycled. Alles blijft in de kringloop, waardoor er uiteindelijk geen afval meer ontstaat.
Stichting Recover-E® staat borg voor een sustainable reporting en werkt uitsluitend met iso gecertificeerde partijen zoals SiSo nauw samen in de ICT keten, want iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de kringloop daadwerkelijk te sluiten.

Informatie aanvragen

SROI

SiSo biedt voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werk-, leer- en/of stageplekken aan, onder andere voor het Leger des Heils en vanuit de WAO, WIA, WW.

Activiteiten combineren met persoonlijke aandacht met een professionele en efficiënte aanpak waarmee we de kosten voor onze klanten beheersbaar en goedkoper maken. Middels de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het voor SiSo mogelijk om migraties kostenneutraal voor u uit te voeren.

Informatie aanvragen