Algemene Voorwaarden

SiSo heeft haar leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer 32059379. Op al onze transacties en dienstverlening zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing.

Onze leveringsvoorwaarden zijn per PDF te downloaden.

“SiSo heeft haar leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK”